Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek


Komórka organizacyjna

Osoby do kontaktu

Danuta Chrzanowska – pok. nr 17 tel. (91) 562-40-15 wew. 35  e-mail:   rolny@suchan.pl


Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe,
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach).


Termin i sposób realizacji

Z chwilą otrzymania wniosku Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i gospodarki gruntami   przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.


Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale Nr XXVI/193/98  Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych najemcom i stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości zmienionej uchwałą Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2007 r.