Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu lub bezprzetargowo

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1.  Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu* - bezprzetargowo* -  na okres powyżej trzech lat  
 2. Załączniki:
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana
  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski Suchań, pok. nr 17

Osoby do kontaktu

Danuta Chrzanowska – pok. nr 17 tel. (91) 562-40-15 wew. 35  e-mail:   rolny@suchan.pl


Opłaty

Nie podlega.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia.