Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o zaświadczeniu.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i dróg.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg, pok. nr 13, tel. 91 5624-015 wew. 30.


Opłaty

Opłata skarbowa (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635)

1.    Za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł

Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez  organ  administracji rządowej lub samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).