Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Łączne zobowiązanie podatkowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Łączne zobowiązanie podatkowe to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych.


Komórka organizacyjna

Referat Finansowy

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat  , I piętro, pokój nr 6, tel.: 91 562 40 15 wew. 29, email: barbara.hope@suchan.pl


Termin i sposób realizacji

Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się podatnikiem ( np.: leśny, od nieruchomości).


Dodatkowe informacje, uwagi

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego orazjednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie gminy Suchań, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala Burmistrz Suchania w jednej decyzji (nakazie płatniczym), a w przypadku gdy przedmioty opodatkowania stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych Burmistrz ustala podatek w odrębnej decyzji z tym, że nakaz płatniczy wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). W przypadku, gdy gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz wystawia się na tę osobę.