Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Opłata targowa

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Opłata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta.
2. Zwolnienia ustawowe: zwalnia się z opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są płatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi na targowisku.

Stawki opłaty targowej  i sposób jej pobierania określa uchwała NR II/8/06 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej zmieniona uchwałą Nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011r.


Opłaty

Wpłaty opłaty targowej można dokonać również na rachunek bankowy Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O)Stargard Szcz. 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010.


Podstawa prawna

- art. 15-16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.)

-  uchwała NR II/8/06 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.


Dodatkowe informacje, uwagi

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłata targowa  pobierana jest w drodze inkasa, a dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie z kwitariusza przychodowego wydane przez inkasenta.