Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie),

2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (nie jest wymagany jeżeli został sporządzony w USC w Suchaniu)

3. Do wglądu dowody osobiste małżonków.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu.


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Do 180 dni.


Podstawa prawna

  1. Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16.10.1992 (Dz.U.Nr 90, poz. 450 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.11.1992 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.Nr 90, poz. 453 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwaga! Wniosek przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Urzędu Stanu Cywilnego sporządzeniu projektu wniosku, następnie przesyła go do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Po otrzymaniu medali ustalana jest data uroczystość, na której jubilatom wręczane są medale.