Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Nadanie numeracji porządkowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  Druk do pobrania


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i gospodarki gruntami.


Termin i sposób realizacji


Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

Art.47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba do kontaktu
Inspektor do spraw ochrony środowiska i gospodarki gruntami - II piętro, pokój nr 13, tel. 91 5624015 wew 30, email: rolny @ Suchan.pl